• 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
 • 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II

 • 120 Học Viên
 • 5 Bài Học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II

 • 120 Học viên
 • 5 Bài học

Grursus mal suada faci lisis Lorem ipsum dolarorit consectetur elit.

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III

 • 100 Học Viên
 • 12 Bài Học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III

 • 100 Học viên
 • 12 Bài học

Grursus mal suada faci lisis Lorem ipsum dolarorit consectetur elit.