• 0828.5168.79
  • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
  • 0828.5168.79
  • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
Event
Aug 21, 2021

Hướng dẫn sử dụng Option trong Mircosoft Office

Event
Aug 21, 2021

Hướng dẫn sử dụng máy chiếu đa phương tiện

Event
Aug 21, 2021

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ultraviewer điều khiển ...

Event
Aug 21, 2021

Kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin trên Inte ...

Event
Aug 21, 2021

Hướng dẫn sử dụng màn hình lớp học ClassroomS ...

Event
Aug 21, 2021

Hướng dẫn tạo và nộp bài kiểm tra tự luận trên ...

Event
Aug 21, 2021

Hướng dẫn sử dụng Google Form

Event
Aug 21, 2021

Hướng dẫn trộn văn bản trong MS Word

Event
Aug 21, 2021

Hướng dẫn sử dụng MicroSoft PowerPoint