• 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
 • 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
 • 5.0
VĂN BẰNG 2

Văn bằng 2

 • Học viên
 • Bài học
Đăng ký ngay
VĂN BẰNG 2

Văn bằng 2

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
QUẢN LÝ

Nghiệp vụ Quản lý mầm non

 • Học viên
 • Bài học
Đăng ký ngay
QUẢN LÝ

Nghiệp vụ Quản lý mầm non

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
QUẢN LÝ

Quản lý giáo dục

 • Học viên
 • Bài học
Đăng ký ngay
QUẢN LÝ

Quản lý giáo dục

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN

Nghiệp vụ Sư phạm Mầm non

 • Học viên
 • Bài học
Đăng ký ngay
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN

Nghiệp vụ Sư phạm Mầm non

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II

 • 100 Học viên
 • 10 Bài học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II

 • 100 Học viên
 • 10 Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III

 • Học viên
 • Bài học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I

 • Học viên
 • Bài học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

 • Học viên
 • Bài học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

 • Học viên
 • Bài học

 • 5.0
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III

 • Học viên
 • Bài học
Đăng ký ngay
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III

 • Học viên
 • Bài học