• 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
 • 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
START TO SUCCESS
 • Element
 • Element
 • Element
 • Element
 • Element
 • Element
 • Element
 • Element
 • About
 • About
 • About
 • About
 • About
 • About

Về chúng tôi

Công ty UniLeader được thành lập ngày 01 tháng 7 năm 2019.
Kế thừa kinh nghiệm của các đơn vị cùng ngành nghề cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên nhiều kinh nghiệm, công ty Uni Leader đã nhanh chóng phát huy ưu thế chủ động của mô hình mới và sự năng động của đội ngũ CBNV vừa có kinh nghiệm vừa có sức trẻ, liên tục phát triển có sự tăng trưởng cao đều đặn hàng năm cả về quy mô và phạm vi họat động, chất lượng dịch vụ.

 •  

  Sứ mệnh và phương châm hoạt động:

  Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo cùng cạnh tranh và hội nhập nhanh với thị trường, hoạt động của chúng tôi được tổ chức và thực hiện trên cơ sở kết nối nội bộ, kết nối với các khách hàng và đối tác để đạt mục đích là mang lại thành công cho tất cả.

 •  

  Sứ mệnh của chúng tôi

  Cùng kết nối – Cùng thành công.

 •  

  Phương châm hoạt động

  Chuyên nghiệp – Tận tâm – Tin cậy – Hiệu quả.

Work
 • Element
 • Element
 • Element

Học viên đánh giá