• 0828.5168.79
  • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
  • 0828.5168.79
  • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00

Thông tin khóa học

Hình thức học: Trực tuyến (Sử dụng Google Meet)

Thời gian học:

  • Ngoài giờ làm việc (buổi tối, ngày cuối tuần).
  • 10 ngày trực tiếp; 10 ngày tự đọc, làm thu hoạch cuối khóa.

Đội ngũ dạy: Uy tín, kinh nghiệm, chất lượng.

Hỗ trợ: Trong quá trình học, tự học, làm bài thu hoạch, học viên nhận được sự hỗ trợ trực tiếp của giảng viên thông qua phương tiện truyền thông như nhóm zalo của lớp học, điện thoại, email, …

Học viên được tiếp cận, thực hành các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; ứng dụng CNTT&TT trong dạy học; cập nhật nội dung kiến thức mới nhất về giáo dục thế giới, Việt Nam;…

Nội dung học:

Chuyên đề 1:

Đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo và lập kế hoạch phát triển trường phổ thông

Chuyên đề 2:

Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục

Chuyên đề 3:

Quản lý sự thay đổi và phong cách lãnh đạo

Chuyên đề 4:

Thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng trong giáo dục phổ thông

Chuyên đề 5:

Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong trường phổ thông

Chuyên đề 6:

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại các trường phổ thông

Chuyên đề 7:

Quản lý nguồn lực trong nhà trường

Chuyên đề 8:

Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường

Chuyên đề 9:

Kỹ năng quản lý (Đàm phán và tổ chức cuộc họp, Ra QĐ, làm việc nhóm, phong cách lãnh đạo)

 

Khóa học liên quan

Nghiệp vụ Quản lý mầm non

Hình thức học: Trực tuyến (Sử dụng Google Meet) Thời gian học: ...

Xem thêm