• 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
 • 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

CÁC LỚP: MẦM NON - TIỂU HỌC - THCS

Nếu thầy cô học viên chưa đăng ký học với bất kỳ ai hãy bấm vào đây và đăng ký với thầy Chu Vĩnh Quyên có duy nhất số điện thoại 0828.5168.79 nhé !

A. PHẦN CHUNG

 1. Hướng dẫn toàn khóa học (Xem để biết và thực hiện)
 2. Cùng nhau sử dụng Google Meet (nên xem để học thêm)
 3. Nhóm zalo hỗ trợ (Vào để nhận hướng dẫn và hỗ trợ): https://zalo.me/g/bmhksj579
 4. Kiểm tra:
  1. Bài kiểm tra số 1 (21h30, 21/10/2021) 
  2. Bài kiểm tra số 2 (16h00, 24/10/2021)
 5. Hướng dẫn giảm dung lượng file ảnh
 6. Đề làm bài thu hoạch (16h00, 24/10/2021)
 7. Mẫu tài liệu nộp cuối khóa (trong này có cả yêu cầu về hồ sơ, bài thu hoạch; ngày viết trong đơn cách ngày bắt đầu học 3 tháng)
 8.  Link nộp hồ sơ và bài thu hoạch (Hạn nộp: 31/10/2021)
 9. Ghi chú: 

  1. Các đường link đến thời điểm cụ thể sẽ tự có để thầy cô học viên thực hiện.
  2. Nộp online (bắt buộc, ở mục 8, phần A) thì cả hồ sơ và bài thu hoạch để trong cùng 1 file (file mẫu ở mục 7)
  3. Thầy Chu Vĩnh Quyên (0828.5168.79 điện thoại, zalo ) hỗ trợ lớp cả quá trình học tập, hoàn thành nộp bài thu hoạch, hồ sơ.

B. LỊCH HỌC CÁC HỆ, HẠNG

 • Từ thứ 2 đến thứ 7: 19h30 - 21h30 (Không nghỉ giải lao)
 • Chủ Nhật: 
  • Sáng: 8h00-11h00
  • Chiều: 14h00-17h00

I. LỚP MẦM NON

Link trên Google Meet: meet.google.com/sxr-sozk-git 

STT

Chuyên đề

Giảng viên

Thời gian

I

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1

Quyết định hành chính nhà nước

HV nghiên cứu tài liệu

 

2

Luật trẻ em và hệ thống quản lý giáo dục

HV nghiên cứu tài liệu

 

3

Kỹ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non

Trần Thanh Tùng

19h30 20/10/2021

4

Kỹ năng quản lý thời gian

HV làm bài kiểm tra số 1

Lê Thị Thu

19h30 21/10/2021

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành, đạo đức nghề nghiệp

5

Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

Hoàng Thanh Phương

19h30 22/10/2021

6

Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non

Nguyễn Văn Hiếu

19h30 18/10/2021

7

Sáng kiến kinh nghiệm trong GDMN

Dương Thị Thanh Thảo

19h30 19/10/2021

8

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức “Nghiên cứu bài học”

HV làm bài kiểm tra số 2

Chu Vĩnh Quyên

14h00 24/10/2021

9

Xây dựng môi trường tâm lý-xã hội trong giáo dục trẻ ở trường MN

Nguyễn Thị Bích Dung

08h00 24/10/2021

10

Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường mầm non và cộng đồng

Nguyễn Thị Nhung

19h30 23/10/2021

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch

1

Tìm hiểu thực tế

HV tìm hiểu thực tế

 

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

Chu Vĩnh Quyên

Buổi chiều 24/10/2021

3

Viết thu hoạch

HV viết bài thu hoạch cuối khóa

 

II. LỚP TIỂU HỌC

Link lớp học trực tuyến trên Google Meet: meet.google.com/wex-fvqj-brz

STT

Nội dung

Giảng viên

Thời gian

I

Phần I: Phần kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1

Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

HV nghiên cứu tài liệu

 

2

Xu hướng quốc tế và đổi mới GDPT ở Việt Nam

HV nghiên cứu tài liệu

 

3

Xu hướng đổi mới quản lý GDPT và quản trị nhà trường tiểu học

Hoàng Thanh Sơn

19h30 20/10/2021

4

Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường tiểu học

HV làm bài kiểm tra số 1

Lê Thị Thanh Hà

19h30 21/10/2021

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp chức danh giáo viên tiểu học

5

Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học

Lê Thị Hồng Chi

19h30 22/10/2021

6

Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Nguyễn Văn Đệ

19h30 23/10/2021

7

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học

Nguyễn Thị Thanh Huyền

08h00 24/10/2021

8

Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục  trường tiểu học

Nguyễn Xuân Huy

19h30 18/10/2021

9

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trưởng tiểu học

Dương Đình Thắng

19h30 19/10/2021

10

Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường tiểu học

HV làm bài kiểm tra số 2

Bùi Thị Thủy

14h00 24/10/2021

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch

1

Tìm hiểu thực tế

HV tìm hiểu thực tế

 

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

Bùi Thị Thủy

Buổi chiều 24/10/2021

3

Viết thu hoạch

HV viết bài thu hoạch cuối khóa

 

 

III. LỚP THCS

Link lớp học trực tuyến trên Google Meet: meet.google.com/hwk-yoye-zpz

STT

Nội dung

Giảng viên

Thời gian

I

Phần I: Phần kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

HV tự nghiên cứu

 

2

Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

HV tự nghiên cứu

 

3

Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên THCS

HV làm bài kiểm tra 1

Lê Thanh Thủy

19h30 21/10/2021

4

Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS

Bùi Thị Loan

19h30 23/10/2021 

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

5

Nghiên cứu KHSP ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh NCKH kỹ thuật trong trường THCS

Nguyễn Thị Xuân Lan

08h00 24/10/2021

6

Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS

Trần Thị Loan

19h30 19/10/2021

7

Các phương pháp dạy học ở trường THCS

Phạm Thị Thanh Huyền

19h30 18/10/2021

8

Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THCS

Lê Xuân Tiến

19h30 20/10/2021

9

Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS

HV làm bài kiểm tra 2

Tạ Văn Hai

14h00 24/10/2021

10

Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS

Nguyễn Văn Hiếu

19h30 22/10/2021

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch

1

Tìm hiểu thực tế

HV tìm hiểu thực tế

 

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

Tạ Văn Hai

Buổi chiều 24/10/2021

3

Viết thu hoạch

HV viết bài thu hoạch cuối khóa

 

Chúc các thầy/cô hoàn thành tốt khóa học!