• 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
 • 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

CÁC LỚP: MẦM NON - TIỂU HỌC - THCS - THPT

Nếu thầy cô học viên chưa đăng ký học với bất kỳ ai hãy bấm vào đây và đăng ký với thầy Chu Vĩnh Quyên có duy nhất số điện thoại 0828.5168.79 nhé !

A. PHẦN CHUNG

 1. Hướng dẫn toàn khóa học (Xem để biết và thực hiện)
 2. Cùng nhau sử dụng Google Meet (nên xem để học thêm)
 3. Nhóm zalo hỗ trợ (Vào để nhận hướng dẫn và hỗ trợ): https://zalo.me/g/ghmkvv267
 4. Kiểm tra:
  1. Bài kiểm tra số 1 (21h30, 07/10/2021) 
  2. Bài kiểm tra số 2 (16h00, 10/10/2021)
 5. Hướng dẫn giảm dung lượng file ảnh
 6. Đề làm bài thu hoạch (16h00, 10/10/2021)
 7. Mẫu tài liệu nộp cuối khóa (trong này có cả yêu cầu về hồ sơ, bài thu hoạch; ngày viết trong đơn cách ngày bắt đầu học 2 tháng)
 8.  Link nộp hồ sơ và bài thu hoạch (Hạn nộp: 17/10/2021)
 9. Ghi chú: 

  1. Các đường link đến thời điểm cụ thể sẽ tự có để thầy cô học viên thực hiện.
  2. Nộp online (bắt buộc, ở mục 8, phần A) thì cả hồ sơ và bài thu hoạch để trong cùng 1 file (file mẫu ở mục 7; ngày ghi trong đơn trước ngày bắt đầu học 2 tháng)
  3. Thầy Chu Vĩnh Quyên (0828.5168.79 điện thoại, zalo ) hỗ trợ lớp cả quá trình học tập, hoàn thành nộp bài thu hoạch, hồ sơ.

B. LỊCH HỌC CÁC HỆ, HẠNG

 • Từ thứ 2 đến thứ 7: 19h30 - 21h30 (Không nghỉ giải lao)
 • Chủ Nhật: 
  • Sáng: 8h00-11h00
  • Chiều: 14h00-17h00

I. LỚP MẦM NON

STT

Chuyên đề

Giảng viên

Thời gian

I

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1

Quyết định hành chính nhà nước

HV nghiên cứu tài liệu

 

2

Luật trẻ em và hệ thống quản lý giáo dục

HV nghiên cứu tài liệu

 

3

Kỹ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 06/10/2021

4

Kỹ năng quản lý thời gian

HV làm bài kiểm tra số 1

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 07/10/2021

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành, đạo đức nghề nghiệp

5

Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 08/10/2021

6

Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 04/10/2021

7

Sáng kiến kinh nghiệm trong GDMN

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 05/10/2021

8

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức “Nghiên cứu bài học”

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 09/10/2021

9

Xây dựng môi trường tâm lý-xã hội trong giáo dục trẻ ở trường MN

GV ĐHSP - ĐH Huế

08h00 10/10/2021

10

Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường mầm non và cộng đồng

HV làm bài kiểm tra số 2

GV ĐHSP - ĐH Huế

14h00 10/10/2021

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch

1

Tìm hiểu thực tế

HV tìm hiểu thực tế

 

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

GV ĐHSP - ĐH Huế

Buổi chiều 10/10/2021

3

Viết thu hoạch

HV viết bài thu hoạch cuối khóa

 

II. LỚP TIỂU HỌC

STT

Nội dung

Giảng viên

Thời gian

I

Phần I: Phần kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1

Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

HV nghiên cứu tài liệu

 

2

Xu hướng quốc tế và đổi mới GDPT ở Việt Nam

HV nghiên cứu tài liệu

 

3

Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trường tiểu học

HV làm bài kiểm tra số 1

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 07/10/2021

4

Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 09/10/2021

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp chức danh giáo viên tiểu học

5

Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 08/10/2021

6

Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 04/10/2021

7

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 06/10/2021

8

Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục  trường tiểu học

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 05/10/2021

9

Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trong trường tiểu học

GV ĐHSP - ĐH Huế

08h00 10/10/2021

10

Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế

HV làm bài kiểm tra số 2

GV ĐHSP - ĐH Huế

14h00 10/10/2021

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch

1

Tìm hiểu thực tế

HV tìm hiểu thực tế

 

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

GV ĐHSP - ĐH Huế

Buổi chiều 10/10/2021

3

Viết thu hoạch

HV viết bài thu hoạch cuối khóa

 

III. LỚP THCS

STT

Nội dung

Giảng viên

Thời gian

I

Phần I: Phần kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

HV tự nghiên cứu

 

2

Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

HV tự nghiên cứu

 

3

Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên THCS

GV ĐHSP - ĐH Huế

08h00 10/10/2021

4

Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS

HV làm bài kiểm tra 1

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 07/10/2021

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

5

Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 08/10/2021

6

Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 09/10/2021

7

Các phương pháp dạy học ở trường THCS

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 04/10/2021

8

Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THCS

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 05/10/2021

9

Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS

HV làm bài kiểm tra 2

GV ĐHSP - ĐH Huế

14h00 10/10/2021

10

Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 06/10/2021

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch

1

Tìm hiểu thực tế

HV tìm hiểu thực tế

 

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

GV ĐHSP - ĐH Huế

Buổi chiều 10/10/2021

3

Viết thu hoạch

HV viết bài thu hoạch cuối khóa

 

IV. LỚP THPT

STT

Nội dung

Giảng viên

Thời gian

I

Phần I: Phần kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1

Quản lý nhà nước về giáo dục cấp THPT

HV nghiên cứu tài liệu

 

2

Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

HV nghiên cứu tài liệu

 

3

Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên

HV làm bài kiểm tra 1

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 07/10/2021

4

Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 04/10/2021

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

5

Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 05/10/2021

6

Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 06/10/2021

7

Các phương pháp dạy học ở trường THPT

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 09/10/2021

8

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường THPT

HV làm bài kiểm tra 2

GV ĐHSP - ĐH Huế

14h00 10/10/2021

9

Thanh tra, kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT

GV ĐHSP - ĐH Huế

08h00 10/10/2021

10

Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT

GV ĐHSP - ĐH Huế

19h30 08/10/2021

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch

1

Tìm hiểu thực tế

HV tìm hiểu thực tế

 

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

GV ĐHSP - ĐH Huế

Buổi chiều 10/10/2021

3

Viết thu hoạch

HV viết bài thu hoạch cuối khóa

 

 

 

Chúc các thầy/cô hoàn thành tốt khóa học!