• 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
 • 0828.5168.79
 • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

CÁC LỚP: MẦM NON - TIỂU HỌC - THCS - THPT

A. PHẦN CHUNG

 1. Hướng dẫn toàn khóa học (Xem để biết và thực hiện)
 2. Cùng nhau sử dụng Google Meet (nên xem để học thêm)
 3. Nhóm zalo hỗ trợ (Vào để nhận hướng dẫn và hỗ trợ): https://zalo.me/g/poemhl550
 4. Kiểm tra:
  1. Bài kiểm tra số 1 (21h30, 30/09/2021) 
  2. Bài kiểm tra số 2 (16h00, 03/10/2021)
 5. Hướng dẫn giảm dung lượng file ảnh
 6.  Đề làm bài thu hoạch (16h00, 03/10/2021)
 7. Mẫu tài liệu nộp cuối khóa (trong này có cả yêu cầu về hồ sơ, bài thu hoạch; ngày viết trong đơn cách ngày bắt đầu học 2 tháng)
 8.  Link nộp hồ sơ và bài thu hoạch (Hạn nộp: 10/10/2021)
 9. Ghi chú: 

  1. Các đường link đến thời điểm cụ thể sẽ tự có để thầy cô học viên thực hiện.
  2. Nộp online (bắt buộc, ở mục 8, phần A) thì cả hồ sơ và bài thu hoạch để trong cùng 1 file (file mẫu ở mục 7; ngày ghi trong đơn trước ngày bắt đầu học 2 tháng)
  3. Thầy Chu Vĩnh Quyên (0828.5168.79 điện thoại, zalo ) hỗ trợ lớp cả quá trình học tập, hoàn thành nộp bài thu hoạch, hồ sơ.

B. LỊCH HỌC

I. LỚP MẦM NON

MÃ LỚP: [HH]_MN_LỚP 2_ĐỢT 2_THÁNG 9.2021

Bắt đầu học từ 19h30, thứ 2, 27/9/2021

 • Các ngày: 27, 28, 29, 30/9/2021 và 01, 02/10/2021: học tối (bắt đầu từ 19g30)
 • Chủ nhật, ngày 03/10/2021: học cả ngày (Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00).
 • Học viên vào lớp trước ít nhất 15 phút để điểm danh và ổn định tổ chức lớp.
 • Lớp học trực tuyến trên GOOGLE MEET, link trên google meet (HV vào lớp bằng một trong hai link):

STT

Chuyên đề

Giảng viên

Thời gian

I

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1

Quyết định hành chính nhà nước

HV tự nghiên cứu

 

2

Luật trẻ em và hệ thống quản lý giáo dục

HV tự nghiên cứu

 

3

Kỹ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non

Tạ Văn Hai

19h30 29/9/2021

4

Kỹ năng quản lý thời gian

HV làm bài kiểm tra số 1

Nguyễn Thị Phương Thanh

19h30 30/9/2021

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành, đạo đức nghề nghiệp

5

Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

Hoàng Thanh Phương

19h30 01/10/2021

6

Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non

Nguyễn Văn Hiếu

19h30 27/9/2021

7

Sáng kiến kinh nghiệm trong GDMN

Dương Thị Thanh Thảo

19h30 28/9/2021

8

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức “Nghiên cứu bài học”

HV làm bài kiểm tra số 2

Nguyễn Thị Xuân Lan

14h00 03/10/2021

9

Xây dựng môi trường tâm lý-xã hội trong giáo dục trẻ ở trường MN

Nguyễn Thị Bích Dung

08h00 03/10/2021

10

Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường mầm non và cộng đồng

Nguyễn Thị Nhung

19h30 02/10/2021

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch

1

Tìm hiểu thực tế

HV tự tìm hiểu thực tế

 

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

Nguyễn Thị Xuân Lan

Buổi chiều 03/10/2021

3

Viết thu hoạch

HV viết bài thu hoạch cuối khóa

 

 

II. LỚP TIỂU HỌC

MÃ LỚP: [HH]_TH_LỚP 3_ĐỢT 2_THÁNG 9.2021

Bắt đầu học từ 19h30, thứ 2, 27/9/2021

 • Các ngày: 27, 28, 29, 30/9/2021 và 01, 02/10/2021: học tối (bắt đầu từ 19g30)
 • Chủ nhật, ngày 03/10/2021: học cả ngày (Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00).
 • Học viên vào lớp trước ít nhất 15 phút để điểm danh và ổn định tổ chức lớp.
 • Lớp học trực tuyến trên GOOGLE MEET, link lớp học trực tuyến trên google meet (HV vào lớp bằng một trong hai link): 

STT

Nội dung

Giảng viên

Thời gian

I

Phần I: Phần kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1

Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

HV tự nghiên cứu tài liệu

 

2

Xu hướng quốc tế và đổi mới GDPT ở Việt Nam

HV tự nghiên cứu tài liệu

 

3

Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trường tiểu học

Lê Thị Thanh Hà

08h00 03/10/2021

4

Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học

HV làm bài kiểm tra số 1

Trần Thanh Tùng

19h30 30/9/2021

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp chức danh giáo viên tiểu học

5

Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học

Bùi Thị Thu Thủy

19h30 27/9/2021

6

Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Nguyễn Văn Đệ

19h30 28/9/2021

7

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học

Nguyễn Thị Thanh Huyền

19h30 01/10/2021

8

Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục  trường tiểu học

Nguyễn Văn Hiếu

19h30 29/9/2021

9

Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trong trường tiểu học

Lê Thị Thu

19h30 02/10/2021

10

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường tiểu học

HV làm bài kiểm tra số 2

Dương Đình Thắng

14h00 03/10/2021

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch

1

Tìm hiểu thực tế

HV tự tìm hiểu thực tế

 

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

Dương Đình Thắng

Buổi chiều 03/10/2021

3

Viết thu hoạch

HV viết bài thu hoạch cuối khóa

 

 

III. LỚP THCS

MÃ LỚP: [HH]_THCS_LỚP 2_ĐỢT 2_THÁNG 9.2021

Bắt đầu học từ 19h30, thứ 2, 27/9/2021

 • Các ngày: 27, 28, 29, 30/9/2021 và 01, 02/10/2021: học tối (bắt đầu từ 19g30)
 • Chủ nhật, ngày 03/10/2021: học cả ngày (Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00).
 • Học viên vào lớp trước ít nhất 15 phút để điểm danh và ổn định tổ chức lớp.
 • Lớp học trực tuyến trên GOOGLE MEET, cách học như sau: Đường link lớp học trực tuyến trên google meet (HV vào lớp bằng một trong hai link):

STT

Nội dung

Giảng viên

Thời gian

I

Phần I: Phần kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

HV tự nghiên cứu

 

2

Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

HV tự nghiên cứu

 

3

Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên THCS

Lê Thanh Thủy

08h00 03/10/2021

4

Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS

HV làm bài kiểm tra 1

Trần Thị Loan

19h30 30/9/2021

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

5

Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS

Lê Thị Thu

19h30 29/9/2021

6

Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THCS

Chu Vĩnh Quyên

19h30 02/10/2021

7

Các phương pháp dạy học ở trường THCS

Phạm Thị Thanh Huyền

19h30 28/9/2021

8

Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS

Phạm Thị Thanh Mai

19h30 27/9/2021 

9

Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS

HV làm bài kiểm tra 2

Bùi Thị Thủy

14h00 03/10/2021

10

Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS

Nguyễn Văn Hiếu

19h30 01/10/2021

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch

1

Tìm hiểu thực tế

HV tìm hiểu thực tế

 

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

Bùi Thị Thủy

Buổi chiều 03/10/2021

3

Viết thu hoạch

HV viết bài thu hoạch cuối khóa

 

 

III. LỚP THPT

MÃ LỚP: [HH]_THPT_LỚP 1_ĐỢT 2_THÁNG 9.2021

Bắt đầu học từ 19h30, thứ 2, 27/9/2021

 • Các ngày: 27, 28, 29, 30/9/2021 và 01, 02/10/2021: học tối (bắt đầu từ 19g30)
 • Chủ nhật, ngày 03/10/2021: học cả ngày (Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00).
 • Học viên vào lớp trước ít nhất 15 phút để ổn định tổ chức lớp.
 • Lớp học trực tuyến trên GOOGLE MEET, cách học như sau: Đường link lớp học trực tuyến trên google meet (HV vào lớp bằng một trong hai link)

STT

Nội dung

Giảng viên

Thời gian

I

Phần I: Phần kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1

Quản lý nhà nước về giáo dục cấp THPT

HV tự nghiên cứu

 

2

Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

HV tự nghiên cứu

 

3

Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên

Lê Thanh Thủy

19h30 29/9/2021

4

Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT

HV làm bài kiểm tra 1

Nguyễn Thị Xuân Lan

19h30 30/9/2021

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

5

Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT

Lê Xuân Tiến

08h00 03/10/2021

6

Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT

Trần Thị Loan

19h30 01/10/2021

7

Các phương pháp dạy học ở trường THPT

Phạm Thị Thanh Huyền

19h30 27/9/2021

8

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường THPT

Lê Thị Hồng Chi

19h30 28/9/2021

9

Thanh tra, kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT

HV làm bài kiểm tra 2

Lê Cao Khải

14h00 03/10/2021

10

Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT

Nguyễn Xuân Huy

19h30 02/10/2021

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch

1

Tìm hiểu thực tế

HV tìm hiểu thực tế

 

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

Lê Cao Khải

Buổi chiều 03/10/2021

3

Viết thu hoạch

HV viết bài thu hoạch cuối khóa

 

 

Chúc các thầy/cô hoàn thành tốt khóa học!