• 0828.5168.79
  • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00
  • 0828.5168.79
  • Số 100, ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  • Thứ 2 - Chủ Nhật * 07:00 - 22:00

📣 KHAI GIẢNG LỚP CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN ❤️💖💞
A. Kế hoạch học tập: https://bit.ly/Kehoachhoctap_lop_khaigiang_ngay_07052022
❤️💖💞
B. Link học từng lớp trên Google Meet

1. Lớp Mầm non: https://meet.google.com/ecm-wnpu-ico
2. Lớp Tiểu học: https://meet.google.com/fdi-whbd-krx
3. Lớp THCS: https://meet.google.com/fjw-zmbk-fym
📞C. Liên hệ:
- Mr Quyên 0828516879
- https://giaovienvietnam.edu.vn/dang-ky/